User Tools

Site Tools


latex:start

LaTeX/LyX

LaTeX w Sabayonie

Instalujemy:

# equo install texlive texlive-science texlive-latexextra

Warto również zainteresować się dwoma edytorami LaTeXa: LyX orax TeXmaker:

# equo install lyx texmaker

Przykładowy tekst (chemia)

\documentclass[12pt]{article} %Article is a commonly used document class.
\usepackage{amsmath} %This contains a shitton of math stuff - in a sense the skeleton to which the flesh (e.g., fonts and symbols) is fixed.
\usepackage{fourier} %This is a set of good-looking math symbols and text fonts. The default text font is utopia, which is my favourite.
\usepackage[version=3]{mhchem} %I'm throwing this chemistry package in here to show you what else LaTeX can do. It's used in math environments.
\usepackage{cancel} %A little extra feature for math environments. You'll discover lots of useful little packages like this as you try to make LaTeX do what you want. Look at my last examples to see what this one does.
\begin{document}
This is an absolutely basic, barebones introduction to \LaTeX. Here is an inline equation: $2 = \frac{10}{5}$. In a math environment (\texttt{align*} in this case) this same equation appears a little different:
\begin{align*} %Remove the "*" if you want your formulae enumerated.
2&=\frac{10}{5}\\
&=\sqrt{\frac{100}{25}}
\end{align*}
Notice how I aligned the equal signs using ampersands (\&).\vspace{12pt}\par
Now some chemistry examples. The \texttt{mhchem} package is activated in math environments using the \textbackslash ce\{ \} (``chemical equation'') command.
\begin{align*}
\ce{NaOH(aq) + HCl(aq)}&\ce{-> NaCl(aq) + H2O(\ell)}\\
\ce{OH^-(aq) + H+(aq)}&\ce{->[\text{text above}][\text{below}] H2O(\ell)}
\end{align*}
Here's a chemical formula that uses the \texttt{cancel} package, which creates diagonal strikethroughs:
\begin{gather*}
\begin{split}
\ce{Ba^{2+}(aq) +} &\ce{\cancel{\text{\ce{2Cl^-(aq)}}} + \cancel{\text{\ce{2Na^+(aq)}}} + SO4^{2-} (aq)}\\
&\ce{-> BaSO4(s) + \cancel{\text{\ce{2Na^+(aq)}}} + \cancel{\text{\ce{2Cl^-(aq)}}}}
\end{split}\\
\ce{Ba^{2+}(aq) + SO4^{2-}(aq) -> BaSO4(s)}
\end{gather*}
Next I'll define a new command so that I don't have to type \texttt{\textbackslash cancel\{\textbackslash text\{\textbackslash ce\{$x$\}\}\}\}} every time I want to strike through something. Here it is in plain text:
\begin{center}\texttt{\textbackslash newcommand\{\textbackslash mycancel\}[1]\{\textbackslash cancel\{\textbackslash text\{\textbackslash ce\{\$1\}\}\}\}}\end{center}
\newcommand{\mycancel}[1]{\cancel{\text{\ce{#1}}}}
Your new \texttt{\textbackslash mycancel\{\}} command is much easier to type yet produces the same result:
\begin{gather*}
\ce{Ba^{2+}(aq) + \mycancel{2Cl^-(aq)} + \mycancel{2Na^+(aq)} + SO4^{2-} (aq)}
\end{gather*}
\end{document}

Tips and Tricks

Microtype

Pakiet znakomicie poprawia wygląd dokumentu dzięki zastosowaniu innych technik składu (np.: margin kerning (protrusion), extra kerning, expansion, tracking, and spacing). Sugeruję zaznajomić się z tekstem na stronie http://www.khirevich.com/latex/microtype/.

Na początek wystarczy dodać do preambuły dokumentu:

\usepackage{microtype}

Landscape page in Portrait document

Put into preamble:

\usepackage{pdflscape}

and use ERT in your document:

\begin{landscape}
 ...
 ...
 ...
\end{landscape}

Walpaper

Jeśli potrzebujesz stworzyć dokument zawierający logo, lub firmowy banner w nagłówku, najlepiej jest posłużyć się pakietem 'wallpaper'. Wystarczy wpisać w preambule:

 \usepackage{graphicx}
 \usepackage{wallpaper}
 
 \ULCornerWallPaper{1}{picture.jpg}

gdzie

 • ULCornerWallPaper znaczy górny-lewy (Upper-Left) róg kartki.
 • picture to obrazek w formacie jpg.
 • {1} współczynnik skalowania.

Za dlugie linie?

Kilka porad, które mogą pomóc w przypadku, gdy LaTeX “przeciąga” linie poza prawy margines tekstu:

 • Użyj pakietu babel i wskaż właściwy język dokumentu.
 • Użyj kodowania T1 dla czcionki. To bardzo ważne dla dzielenia wyrazów z akcentami.
 • Zdefiniuj dzielenie dla słów, które nie mogą zostać podzielone automatycznie.
 • Użyj pakietu microtype, który wprowadza korekty mikro-składu do justyfikacji.
 • Sloppy jedynie w specjalnych przypadkach. Lepiej też zacząć od sloppypar.

Więcej tricków

latex/start.txt · Last modified: 2014/06/28 02:49 (external edit)